-

Vyhledat text:     
Úvod    Ankety    Mapa webu    Přihlášení    Kontakt
24. 05. 2008

Jak nás ovlivňuje bulvár...

Zítra bude ve 2. čtení toto: "Mně na tom pramálo záleží, abych byl posuzován od vás nebo od nějakého jiného lidského soudu. Ale ani já sám neposuzuji. Moje svědomí mně sice nic nevyčítá, ale tím ještě nejsem ospravedlněn. Úsudek o mně patří Pánu."

Pavel se zdráhá vynášet soudy, nezajímá ho, co si o něm myslí druzí, důležité je pro něho to, jakým je ve skutečnosti. Jak ho vidí Bůh. Máme stejný životní postoj, nebo se přidáváme k těm, co rádi kriticky hodnotí druhé a bědují nad tím, co všechno je úpadek?
 
Neměli bychom být v našich úsudcích přísní, protože sami máme "máslo na hlavě". Není morálně špatná jen praxe osočovat druhé, tj. vinit je ze zlých věcí lživě, ale také nactiutrhání - vyslovení pravdy, která raní a zahanbuje.

Možná se nám zdá, že naše okolí je zamořeno špatností skrz-nazkrz. Ale je možné, že jsme jen otráveni tím, co se povídá. To pak vypadá, že špatnost se stává normou. A proč bychom měli "vyčuhovat z řady", že?

Ideálem je tedy nejen nešířit jed lži a pomluvy, nejen nezvěstovat pravdu o chybách druhých, ale také, a to je velmi důležité, nedopřávat tomu všemu pozornost. Bulvární noviny by měly zůstat neprodány v trafikách, televizní stanice věnující se tomuto "sportu" by měly přijít o své diváky a tím o příjmy z reklam. Je to nemravný způsob obživy. Čím nás to naše populární mediální hvězdy krmí? No přece tím, čeho jsou sami plní. My si zachovejme úroveň a nezúčastňujme se této národní "zábavy". Tak budeme sdílet Sokratovu moudrost.

Tři síta

Staří Řekové věděli, že si Sokrates velmi váží znalostí. Jednoho dne ho potkal jeden známý a povídá: "Jestlipak víš, Sokrate, co jsem se zrovna dozvěděl o tvém příteli?"
"Počkej chvilku," odpověděl Sokrates. "Než mi cokoli řekneš, rád bych tě podrobil zkoušce. Říká se jí zkouška tří sít."
"Tří sít?"
"Přesně tak," pokračoval Sokrates. "Než mi začneš vyprávět o mém příteli, možná bude dobré na chvilku zkusit prosít to, co mi řekneš. První síto se jmenuje Pravda. Máš naprostou jistotu, že to, co mi chceš říct, je pravda?"
"Ne," odpověděl ten člověk, "vlastně jsem to jenom slyšel a…."
"Dobře," řekl Sokrates. "Takže ty opravdu nevíš, jestli je to pravda nebo není. Teď vyzkoušejme druhé síto, síto se jmenuje Dobro. Chceš mi o mém příteli říct něco dobrého?"
"Ne, naopak…"
"Takže," pokračoval Sokrates, "chceš mi o něm říct něco špatného a nejsi si jist, jestli je to pravda. Ale pořád ještě můžeš zkouškou projít, protože zbývá ještě jedno síto. Jmenuje se Užitečnost. Je mi to co mi chceš o mém příteli říct užitečné?"
"Ne, moc ne."
"Dobrá," uzavřel Sokrates, "to co mi chceš říct není ani pravdivé, ani dobré, dokonce ani užitečné, tak proč bys mi to měl vyprávět?"

To je důvod, proč byl Sokrates velký filosof a všichni si ho vážili.
komentáře (24) Autor: Martin