-

Vyhledat text:     
Úvod    Ankety    Mapa webu    Přihlášení    Kontakt
30. 12. 2010

Hippokratova přísaha

Hippokratova přísaha Lékař. Ano toto je povolání, jehož vykonavatelé se těší společenské prestiži a úctě. Dokládá to například to, že mnoho lékařů kandidujících za různé politické strany ve volbách se probojovalo do městských zastupitelstev, do senátu a v předchozích volbách lékaři uspěli v boji o místa v poslanecké sněmovně.
 

Společenská nepostradatelnost lékařského povolání, jeho náročnost je také důvodem pro nadprůměrné finanční odměňování lékařů. Je to spravedlivé a je to v pořádku.

Ke svému lékaři musím být otevřený, aby mě mohl léčit. Abych mohl být otevřený, musím mu věřit. Abych mu mohl důvěřovat, musí plnit své sliby. Takovým slibem je Hippokratova přísaha, kterou je zavázaný každý lékař. Přečtěte si tento lékařský slavnostní slib a zhodnoťte, zda si váš lékař zaslouží vaši důvěru! Naplňuje svůj slib ve všech bodech?

Text Hippokratovy přísahy

Přísahám a volám Apollóna lékaře a Asklépia a Hygieiu a Panakín a všechny bohy a bohyně za svědky, že budu tuto smlouvu a přísahu dle svých možností a dle svého svědomí dodržovat.

Toho, kdo mě naučil umění lékařskému, budu si vážit, jako svých rodičů a budu ho ze svého zajištění podporovat. Když se dostane do nouze, dám mu ze svého, stejně jako i jeho potomkům dám a budou stejní jako moji bratři. Pokud znalosti tohoto umění (lékařského) zatouží, budu je vyučovat zdarma a bez smlouvy. Seznámím své syny a syny svého učitele a všechny ustanovené a na lékařský mrav přísahající s předpisy, přednáškami a se všemi ostatními radami. Jinak však s nimi neseznámím nikoho dalšího.

Lékařské úkony budu konat v zájmu a ve prospěch nemocného, dle svých schopností a svého úsudku. Vystříhám se všeho, co by bylo ke škodě a co by nebylo správné.

Nepodám nikomu smrtící prostředek, ani kdyby mne o to kdokoli požádal a nikomu také nebudu radit (jak zemřít). Žádné ženě nedám prostředek k vyhnání plodu.

Svůj život uchovám v čistotě a bohabojnosti, stejně tak i své lékařské umění. Nebudu (lidské tělo) řezat, ani ty, co trpí kameny a tento zákrok přenechám mužům, kteří takovéto řemeslo provádějí.

Do všech domů, kam vstoupím budu vstupovat ve prospěch nemocného, zbaven každého vědomého bezpráví a každého zlého činu. Zvláště se vystříhám pohlavního zneužití žen i mužů, svobodných i otroků. Cokoli, co při léčbě i mimo svou praxi ve styku s lidmi uvidím a uslyším, co nesmí se sdělit, to zamlčím a uchovám v tajnosti. Když tuto přísahu dodržím a neporuším, nechť ve svém životě i ve svém umění skromně dopředu postoupím. Tak získám si vážnost všech lidí po všechny ty časy. Když ale zákazy přestoupím a přísahu poruším, nechť stane se pravý opak.

Hned po přečtení přísahy člověka napadá, jak je v souladu s přísahou provádění potratů včetně přípravy k tomuto zákroku. Jednoznačně v rozporu s lékařským slibem je i podávání potratových pilulek, i když se eufemicky označují za antikoncepci. Běžná jsou těhotenská genetická vyšetření, po nich často následuje doporučení potratu. Doporučení přerůstá v nátlak. Znám více případů, kdy rodiče tomuto nátlaku odolali. Dnes se těší se svými zdravými a šťastnými dětmi.

Je v pořádku přijímání provizí od farmaceutických firem za předepisování právě jejich léků? A co se tak od nich nechat pozvat na školení spojené s wellness pobytem na luxusním místě?

Myslím, že aktivní euthanasie se obvykle v našich zdravotnických zařízeních se zatím neděje. Upuštění od léčby v beznadějných případech může být správné a není vraždou. V těchto případech je nutné medicínsky pomoci nemocnému překonat utrpení. Mezi lékaři je ale mnoho propagátorů euthanasie. Očekává se zvyšování počtu obyvatel v důchodovém věku, kteří budou jen čerpat prostředky zdravotního pojištění i další prostředky. Sleduji nápady nevolených vrcholných představitelů Evropské unie. Nátlak na uzákonění vražd neproduktivních bude brzy realitou.

Má váš lékař postoj podřízenosti Bohu? Jaký je jeho rodinný život?

Nepatří váš lékař k vyděračům?

Využijte své právo a svobodně si zvolte svého lékaře, který si zaslouží vaši důvěru!

komentáře (44) Autor: Martin